Чанарын менежерийн тогтолцоо ба хөдөлмөрийн оюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 2024 оны 01 сарын 19-ний өдөр зохион байгуулна
delger