Санхүүгийн алба

САНХҮҮГИЙН АЛБА


   Санхүүгийн алба нь сургалт эрдэм шинжилгээний  үйл ажиллагааг  санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг бүрдүүлж, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль дүрэм журмын дагуу санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах зорилготой. Багш оюутны ажиллах, суралцах таатай орчин, сургалтын материаллаг баазыг бүрдүүлэх, сургалт дадлагын баазыг бэхжүүлэх, интернетийн харилцаа холбоог өргөтгөх мөн багш ажилтнуудыг мэргэжил дээшлүүлэх курс, дамжаанд хамруулах, нийгмийн асуудлын тодорхой хэсгийг шийдвэрлэхэд бусад салбар нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж байна. 

       

Ахлах нягтлан бодогч: Магистр Ч.Оюун 

И-мэйл хаяг: oyunuuis@must.edu.mn

Хаяг: ШУТИС-ийн 1-р байр 400 тоот өрөө

 

 

 

 

      

Тооцооны нягтлан бодогч: Б.Хангай

И-мэйл хаяг: khangai@must.edu.mn

Хаяг: ШУТИС-ийн 1-р байр 400 тоот өрөө

 

 

 

 

      

Аж ахуйн нярав: Г.Сувд-Эрдэнэ

И-мэйл хаяг: suvderdene@must.edu.mn

Хаяг: ШУТИС-ийн 1-р байр 122 тоот өрөө