Олон нийттэй харилцах алба

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА

Тус алба нь Оюутны зөвлөл, оюутнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, жил бүрийн үйл ажиллагааны зарлал, суртачилгааг олон нийтэд хүртээмжтэйгээр үнэн зөв, түргэн шуурхай хүргэх болон гадаад харилцааг хариуцан ажилладаг.

Олон нийттэй харилцах албаны гишүүд

 

      Олон нийттэй харилцах албаны гишүүд:

  • ОНХАлбаны менежер- А.Намуунцацрал /ОХ-III/
  • ОНХА гишүүн-  У.Отгончимэг / ХБ -I/
  • ОНХА гишүүн- Билгүүн / ХБ -I/
  • ОНХА гишүүн- Б.Хонгор / ИФ -I/
  • ОНХА гишүүн- Э.Банзрагч / ҮЭИ-I /
  • ОНХА гишүүн- Г. Мөнх-Од / ҮЭИ -I/
  • ОНХА гишүүн- Н.Балжир / ҮЭИ-I /