МАТЕМАТИКИЙН ТЭНХИМ

1. Товч түүх

БНМАУ-ын СнЗ-ын 1969 оны 247-р тогтоолоор Политехникийн дээд сургууль байгуулагдах шийдвэр гарсан бөгөөд 1987 онд “Ерөнхий эрдмийн факультет, Дээд математикийн тэнхим” байгуулагдсан нь одоогийн ШУТИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн Математикийн тэнхимийн үндэс суурь болсон юм. Тэнхимийн эрхлэгчээр Д.Шагдар, Ч.Раднаа, Д.Батхуяг, Т.Бавуудорж нарын профессорууд ажиллаж байв.

Тус тэнхим нь Дифференциал тэгшитгэл, Инженерийн математик, Системийн динамик загварчлал, Хэрэглээний математик гэсэн 4 профессорын багийн бүтэцтэйгээр ажиллаж байгаад 2014 оноос тэнхимийн зохион байгуулалттай болсон.

Тэнхимийн хамт олон дэлхийн жишигт ойртуулан шинэ технологи, мэдээллийн эрин зуунд хэрэглээний математикийн өндөр боловсролтой мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ, шаардлага нэмэгдэхийг харгалзан  үзэж үйлдвэрлэлийн болон технологийн процессыг судлах, оновчлох чадварлаг судлаач инженерүүд, хэрэглээний математикчдыг бэлтгэх, тэднийг улс орны янз бүрийн салбарт ажиллах, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд анхааран судалгааны ажилд ихээхэн ач холбогдол өгөн ажиллаж байна.

Тус тэнхимийн профессор багш нараас олон улсын эрдэм шинжилгээний нэр хүндтэй сэтгүүлүүдэд 300 гаруй өгүүлэл хэвлүүлснээс олон ишлэл татагдах, гадаад дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох, урт богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх, докторын зэрэг хамгаалах зэргээр  судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлууд хийж байна.

Тэнхимийн багш нар ахисан түвшний инженерийн математик, магадлалын онол- математик статистик, тооцон бодох математик, операторын онол, системийн динамик загварчлал, математикийн  хэрэглээний програм хангамж, санхүүгийн инженерчлэл, стохастик загварчлал, оновчтой удирдлагын онол, тооцон бодох шингэний динамик, инженерийн тооцоолол ба симуляци зэрэг чиглэлээр мэргэшин ажилладаг.

Математикийн тэнхимд 1 профессор, 3 дэд профессор, 23 ахлах багш, 15 багш, дадлагажигч багш 1, сургалтын мастер 1, тэнхимийн эрхлэгчийн туслах 1 ажиллаж байгаа бөгөөд тус тэнхимийн хамт олны дотор шинжлэх ухааны доктор /Sc.D/ 1, боловсролын ухааны доктор /Ph.D/ 14 байгаа нь багшлах боловсон хүчний 30-аад хувийг эзэлж байна.

Математикийн тэнхимийн хамт олон

СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2. Бэлтгэн гаргадаг мэргэжил

Бакалаврын хөтөлбөрүүд:

 • Статистик 2+2 хамтарсан хөтөлбөр 

            Монголд 2 жил сурсаны дараа БНХАУ-ын Баруун хойд Политехникийн их  сургуульд эсвэл ШУТИС-ийн Инженерийн ангиудад үргэлжлүүлэн суралцаж болно.

 • Германы Инженерийн бэлтгэл 

          Монголд 2 жил сурсаны дараа ХБНГУ-ын их дээд сургуулиудад эсвэл ШУТИС-ийн Инженерийн ангиудад үргэлжлүүлэн суралцаж болно.

Магистрын хөтөлбөрүүд:

 • Хэрэглээний математик
 • Математик загварчлал
 • Системийн динамик загварчлал

Доктор (Ph.D)-ын хөтөлбөр:

 • Хэрэглээний математик /доктор/

Тус тэнхимийн багш нар хамтран ном, сурах бичиг, гарын авлага 200 орчим, эрдэм шинжилгээний болон сурталчилгааны өгүүлэл 800 гаруйг бичиж хэвлүүлжээ. Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд нь математикийн мэргэжлийн импакт фактор өндөртэй  олон улсын сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэж, судлаачдын хүртээл болсоор байна.

3. Сургалтын лабораториуд

Тэнхимийн хэмжээнд сургалт судалгааны 2 лаборатори, 2 лекцийн танхим, 4 семинарын танхимтай. Математик тооцоолол, судалгаа хийх математикийн хэрэглээний программ хангамжууд бүхий интернетийн сүлжээнд холбогдсон, шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд суурилуулсан компьютерийн 2 лабораторитай бөгөөд тус бүр нэг ээлжиндээ 30 оюутан хичээллэх хүчин чадалтай юм. 

Математик тооцооллын лаборатори 1-406         Математик загварчлалын лаборатори 1-414     

Лабораторийн хичээлүүдэд ашиглагдах програм хангамж:

Matlab, Dev C++, Borland C++ 5.02, Dreamweaver CS3, CS6 Adobe Flash CS3, CS6, Visual Studio, Turbo C3.0, Maple, Drive зэрэг програмуудаас гадна хэрэглээний болон сүлжээний програмууд англи болон герман хэлээр судлагддаг. 

                                                     

Математикийн тэнхимийн 1-302, 1-303 тоот лекцийн танхимууд

Хичээл, илтгэлийг хөдөлгөөнт болон аудио, видео үзүүлэн материал бүхий интерактив хэлбэрээр хүргэж сонирхолтой, үр дүнтэй болгох зорилгоор 2019 оны 8 сард БСШУСЯ-ны санхүүжилтээр 302, 303 тоот лекцийн танхимуудад ухаалаг самбар, ухаалаг индэр, проектор зэрэг тоног төхөөрөмж суурьлуулан лекцийн цагийг илүү үр бүтээлтэй ашиглаж суралцагсадын онолын мэдлэгийг бүрэн нэмэгдүүлж, тав тухтай сурах орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ

4. Судалгааны ажлын үндсэн чиглэлүүд

 • Дифференциал тэгшитгэл, тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл 
 • Экологи, эдийн засгийн математик загварчлал
 • Дискрет, Динамик, Стохастик загварчлал
 • Оновчлох, оновчтой удирдлага
 • Функционал анализ, Операторын онол
 • Инженерчлэлийн тооцоолол, дүрс ба дохио боловсруулалт
 • Боловсрол судлал
 • Тооцон бодох математик 
 • Үйлдлийн шинжлэл
 • Хүрээлэн буй орчин судлал

​5. Томоохон төсөл, хөтөлбөрүүд

 • “Механик дахь тухайн уламжлалт тэгшитгэлүүдийг ойролцоогоор бодох аргууд” 2009-2012
 • Бүс нутгийн хөгжлийн оновчлол, удирдлагын асуудлуудын шийдийг ойролцоолон олох аргуудын автоматжуулалт, 2013-2014
 • Автозамын гадаргуу дээрх гэмтлийг эрт үед нь оношлох, 2014-2016
 • “Байгаль нуурын бүсийн болон Монгол орны экологи, эдийн засгийн процессийн оновчтой удирдлагын хэрэгслийг автоматжуулах нь” хамтарсан төсөл, 2010-2012
 • "Хэрэглээний математик I, II" хичээлийн үндсэн сурах бичиг, 2016-2017
 • "Дундговь аймгийн стратеги хөгжлийн загвар боловсруулах" гэрээт ажил, 2017-2019
 • "Сэлэнгэ аймгийн стратеги хөгжлийн загвар боловсруулах"  гэрээт ажил, 2017-2019
 • "Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг системийн динамик загварчлалын аргаар судлах нь" гэрээт ажил, 2017-2019
 • “Монгол улсын татварын тогтцолцооны шинэчлэл, татварын оновчлол” төсөл, 2017-2019
 • “Математик” сурах бичиг төсөл, 2018-2019
 • "Цахилгаан эрчим хүчний алдагдал бууруулах аргачлал боловсруулах, норм тогтоох ажлын хэсэг" төсөл, 2018-2019
 • "Компьютер тоглоомын хамааралд нөлөөлөх хүчин зүйлс, урьдчилан сэргийлэх арга зам" хамтарсан төсөл, 2018-2019
 • "Машин сургалтыг үйлдвэрлэлд ашиглах их сургуулийн жижиг хөгжүүлэлт" хамтарсан төсөл, 2019 оноос хэрэгжүүлж эхэлж буй

Математикийн тэнхим нь жил бүр их дээд сургуулиудын профессор, багш нарын “Шинжлэх ухааны хөгжилд математик боловсрол, хэрэглээний хандлага” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг, ШУТИС-ын оюутны Математикийн олимпиад, ОУ-ын “Ази, номхон далайн оюутны математикийн олимпиад” APMOUS-г амжилттай зохион байгуулж байна.

6. Гадаад харилцаа

 1.  ОХУ-ын Буриадын Их Сургууль
 2. ХБНГУ-ын Дармштадын Техникийн их сургууль
 3.  БНСУ-ын Ионсей их сургууль
 4.  Польш улсын Шинжлэх ухааны Академийн Математикийн хүрээлэнгийн Банах төв
 5. Тайваны Их Сургууль
 6. БНХАУ-ын Баруун хойд Политехникийн их  сургууль

Математикийн тэнхим нь гадаадын их, дээд сургуулиудтай, сургалт, эрдэм шинжилгээ, оюутан солилцоо, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага солилцох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Манай профессор багш нар олон улсын оюутан солилцооны IAESTE болон бусад хөтөлбөрүүдийн шугамаар ОХУ, ХБНГУ, БНСУ, Итали, БНХАУ, Зүүн өмнөд Азийн орнууд, БНПУ, Австри, зэрэг улсуудад мэргэжил дээшлүүлж байна.

Математикийн тэнхимийн бүрэлдэхүүн:

 1. Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) Ц.Мөнх-Эрдэнэ
 2. Профессор, доктор (Sc.D)  Д.Цэдэнбаяр
 3. Профессор, доктор(Ph.D) .Нямсүрэн
 4. Зөвлөх профессор, доктор(Ph.D) Ц.Сарантуяа
 5. Дэд профессор, доктор (Ph.D) Б.Сэр-Од
 6. Дэд профессор, доктор (Ph.D) Д.Ганзориг
 7. Дэд профессор, докторант Ц.Жаргалсайхан
 8. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Д.Батнасан
 9. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Т.Баяртөгс
 10. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Ц.Цэцэгсүрэн
 11. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Т.Батзул
 12. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Ц.Балжинням
 13. Ахлах багш, доктор (Ph.D) Ц.Цогзолмаа
 14. Ахлах багш, доктор(Ph.D) Г.Батцэцэг
 15. Ахлах багш, доктор(Ph.D) Х.Отгондорж
 16. Ахлах багш, доктор(Ph.D) Ц.Мөнхгэрэл
 17. Ахлах багш, магистр С.Баярсайхан
 18. Ахлах багш, магистр Р.Чойсүрэн
 19. Ахлах багш, магистр В.Батзориг
 20. Ахлах багш, магистр Т.Гэрэлтуяа
 21. Ахлах багш, магистр Л.Батболд
 22. Ахлах багш, магистр С.Уранчимэг
 23. Ахлах багш, магистр Д.Ариун-Эрдэнэ
 24. Ахлах багш, магистр У.Дэлгэрсайхан
 25. Ахлах багш, магистр Я.Лутбат
 26. Ахлах багш, магистр Б.Амарзаяа
 27. Ахлах багш, магистр Ү.Ариунаа
 28. Ахлах багш, магистр Х.Энхбаяр
 29. Багш, доктор (Ph.D) Ж.Ариунгэрэл
 30. Багш, магистр М.Энхцэцэг
 31. Багш, магистр Д.Анхтуяа
 32. Багш, магистр В.Чимэдлодой
 33. Багш, магистр Н.Хажидсүрэн
 34. Багш, магистр Х.Уугантуяа
 35. Багш, магистр Л.Бурмаа
 36. Багш, магистр А.Эрдэнэсоёл
 37. Багш, магистр Ж.Төвшинтулга
 38. Багш, магистр Ө.Уянга
 39. Багш, магистр С.Баасансүрэн
 40. Багш, магистр А.Элбэгжаргал
 41. Багш, магистр Т.Цэвээнгэрэл
 42. Багш, магистр Т.Цагаанаа
 43. Багш, магистр Ж.Гэрэлмаа
 44. Дадлагажигч багш, магистр Б.Энхжаргал
 45. Эрхлэгчийн туслах, магистр У.Золзаяа

Холбоо барих хаяг:

Математикийн тэнхим

Утас: (976-11)-2311, 324590

Өрөө - 1-413

 

“Хими-2021” бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын хөтөлбөртэй танилцана уу

Нийтэлсэн: 2021-03-09 00:00:00

"Хими-2021" магистр, доктор оюутны ЭШ-ны бага хурлын хөтөлбөртэй танилцана уу

Нийтэлсэн: 2021-03-05 00:00:00

"JOURNAL OF APPLIED SCIENCE AND ENGINEERING A " сэтгүүлийн нээлтэд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2019-10-21 00:00:00

ШУТИС-ийн оюутны химийн олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-03-19 00:00:00

Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Химийн инженерчлэлийн салбарын бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын “ХИМИ-2019” эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2019-03-11 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2019-02-21 00:00:00

“Намрын ногоон өдрүүд” үзэсгэлэн, худалдаа

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

MUST CUP-2018 хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

Багшийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй онол, практикийн хуралд оролцохыг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2018-10-09 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2018-02-19 00:00:00

“Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-10-30 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2017-06-13 00:00:00

Захирлын тайлангийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-06-06 00:00:00

НЭЭЛТТЭЙ болон ҮЗҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ 2-р шатанд оролцох багш нарын хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2017-04-24 00:00:00

Монгол инженер олимпиадын зарлал

Нийтэлсэн: 2017-04-04 00:00:00

ШУТИС-д элсэгчдэд зориулсан ЭЕШ-д физикийн хичээлээр бэлтгэх давтлагын хуваарь

Нийтэлсэн: 2017-03-29 00:00:00

НЭЭЛТТЭЙ болон ҮЗҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2017-03-24 00:00:00

“Материал судлал ба орчин үе” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2017-03-21 00:00:00

ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ ХИМИЙН ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2017-03-20 00:00:00

ШУТИС-ийн Оюутны Математикийн Олимпиадыг зохион байгуулах журам

Нийтэлсэн: 2017-03-13 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2017-02-15 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны зарлал

Нийтэлсэн: 2017-02-10 00:00:00

"Туршилтаар загвар байгуулах, загварын функцийн хувьсагчдыг оновчлох нь" сэдэвт сургалт

Нийтэлсэн: 2017-02-07 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн бакалавр, магистр, доктор оюутан, профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр-2017

Нийтэлсэн: 2017-01-30 00:00:00

“Материал судлал ба орчин үе” сэдэвт бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

“Эрдэс, түүхий эдийн химийн технологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-26 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны тайлангийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-25 00:00:00

ХШУС-ийн ХИС-ын доктор, магистр, бакалавар оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр-2017

Нийтэлсэн: 2017-01-25 00:00:00

"Физик ба Экологийн орчин үеийн асуудлууд-2017" эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн хурал

Нийтэлсэн: 2017-01-19 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2017-01-18 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-н багш нарын тэмцээний сагсан бөмбөгийн тэмцээний бүс

Нийтэлсэн: 2016-12-08 00:00:00

ХШУС-Н БАГШ, АЖИЛЧДЫН УЛАМЖЛАЛТ СПОРТЫН 4-Н ТӨРӨЛТ ТЭМЦЭЭНИЙ ЗАРЛАЛ /2016-2017 оны хичээлийн жил/

Нийтэлсэн: 2016-12-08 00:00:00

ҮЭ-ийн хорооны зарлал

Нийтэлсэн: 2016-12-05 00:00:00

“ИДЭВХИТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГУУДААС СУРГАЛТАНД НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” УРАЛДААНД ОРОЛЦОЖ байгаа багш нарын ҮЗҮҮЛЭХ хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-11-30 00:00:00

Японы Нийгата Их Сургуулийн профессор Кимийн “Хүрэн нүүрсний хийжүүлэлт, эко материал” сэдэвт семинарт урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-11-01 00:00:00

ХШУС-ийн ХИС-ын багш нарын үзүүлэх хичээлийн заах хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-10-18 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбараас зохион байгуулж буй нэмэлт давтлагын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-10-13 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбарын багш нарын үзүүлэх болон нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-09-26 00:00:00

Сурган заах аргын семинар

Нийтэлсэн: 2016-09-23 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2016-09-20 00:00:00

2016-2017 оны хийчээлийн жилийн хаврын улиралд ХИС-аас зохион байгуулах сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын онолын семинарын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-09-19 00:00:00

ШУТИС-ийн ОНЫ ШИЛДЭГ БАГШ шалгаруулах журам

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн оны шилдэг багш шалгаруулах ажлын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

"Шатах ашигт малтмалын хими, боловсруулалт ба экологийн асуудлууд 2016" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2016-09-15 00:00:00

ҮЛ ЭВДЭХ СОРИЛ БА ОНОШИЛГОО СЭДЭВТ ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Нийтэлсэн: 2016-09-13 00:00:00

“ФИЗИК, ФИЗИК БОЛОВСРОЛЫН АСУУДАЛ” сэдэвт үндэсний эрдэм шинжилгээний хурал

Нийтэлсэн: 2016-09-13 00:00:00

ХШУС-ийн нийт багш нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-09-05 00:00:00

2016-2017 оны хичээлийн жилд дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр нэмэлт элсэлт авч байна.

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

2016-2017 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгч оюутнуудын анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

Суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгчдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2016-08-16 00:00:00

Барилгын компаниудыг хамтран ажиллахыг урьж байна

Нийтэлсэн: 2016-07-05 00:00:00

Research Training Fellowship for Developing Country Scientists (RTF-DCS): Call for Applications for 2016-17

Нийтэлсэн: 2016-05-30 00:00:00

5th International Conference on Materials Science

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

Математикийн тэнхимийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-28 00:00:00

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох технологи сэдвийн хүрээнд зохион байгуулж буй улсын "Экологийн XIV олимпиад"-ын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

Монголын Оюутны Математикийн XXV олимпиадын удирдамж

Нийтэлсэн: 2016-04-06 00:00:00

ШУТИС, ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн багш нарын нээлттэй хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-30 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ҮЗҮҮЛЭХ БОЛОН НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2016-03-28 00:00:00

ШУТИС-ийн Физикийн 28-р олимпиадын II, III давааг зохион байгуулах тухай

Нийтэлсэн: 2016-03-16 00:00:00

Математикийн тэнхимийн профессор, багш нарын үзүүлэх хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-03-16 00:00:00

Хятад хэлний үнэ төлбөргүй хичээл

Нийтэлсэн: 2016-03-14 00:00:00

"Математикийн онол, хэрэглээ ба сургалтын технологи" сэдэвт бакалавр, магистр, доктор оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана

Нийтэлсэн: 2016-02-24 00:00:00

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 48 цагийн эрчимжүүлсэн сертификаттай сургалт

Нийтэлсэн: 2016-02-24 00:00:00

Химийн инженерчлэлийн салбарын бакалавр, магистр, доктор оюутны ЭШ-ний бага хурал зохион байгуулагдана

Нийтэлсэн: 2016-02-23 00:00:00

“ФИЗИК, МАТЕРИАЛ СУДЛАЛ, ЭКОСИСТЕМИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН АСУУДЛУУД-2016” сэдэвт доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн хурал

Нийтэлсэн: 2016-02-22 00:00:00

ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН ОНОЛЫН СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2016-02-22 00:00:00

ХШУС-ийн доктор, магистр, бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

Нийтэлсэн: 2016-02-18 00:00:00

Эрдэс, түүхий эдийн химийн технологийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал болно

Нийтэлсэн: 2016-02-16 00:00:00

ОУАЭА-ТЕХДОК-628 "Үл эвдэх сорилын аргуудын сургалтын хөтөлбөр"

Нийтэлсэн: 2016-01-18 00:00:00

Сургалт зохион байгуулна

Нийтэлсэн: 2016-01-13 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс Photoshop-ын сургалт зохион байгуулна.

Нийтэлсэн: 2015-10-15 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн Оюутнуудын "Намрын 4 төрөлт бага наадам" 10 дугаар сарын 24 ний өдрөөс эхлэнэ.

Нийтэлсэн: 2015-10-18 00:00:00

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн "Урлагийн II бага наадам" 10 дугаар сарын 22 ний өдөр болно.

Нийтэлсэн: 2015-10-18 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-10-20 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн багш нарын Тойм лекц унших, семинар хийх хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-10-23 00:00:00

ХШУС-ИЙН ХИС-ЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД ЯВАГДАХ НЭМЭЛТ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Нийтэлсэн: 2015-10-26 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд явагдах нэмэлт хичээлийн хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-10-26 00:00:00

ХШУС-ийн Математикийн тэнхимийн багш нарын Тойм лекц унших, семинар хийх хуваарь

Нийтэлсэн: 2015-11-04 00:00:00

Дээд боловсролын “MJEED 1000 инженер” төслийн хамтарсан судалгааны хүрээнд ШУТИС-ийн багш, судлаач нарт семинар зохион байгуулав

Нийтэлсэн: 2016-11-10 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-11-11 00:00:00

ЗАРЛАЛ

Нийтэлсэн: 2015-11-16 00:00:00

Зарлал. “Патентийн мэдээлэл ашиглах нь” сэдэвт лекц болно.

Нийтэлсэн: 2015-11-18 00:00:00

2014-2015 оны хичээлийн жилийн үндсэн хөрөнгийн тооллого XIV долоо хоногоос эхлэнэ.

Нийтэлсэн: 2015-12-01 00:00:00

ХШУС-ийн Багш, ажилчдын 4 төрөлт тэмцээний оноолт

Нийтэлсэн: 2015-12-11 00:00:00

Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн анхааралд

Нийтэлсэн: 2015-12-14 00:00:00

ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс багш нарын дунд зохион байгуулж буй ФИЗИК II хичээлийн сургалтын хуваарь

Нийтэлсэн: 2016-01-04 00:00:00

Ази номхон далайн орнуудын оюутны математикийн анхдугаар олимпиад зохион байгуулагдана.

Нийтэлсэн: 2015-06-03 00:00:00

“ШАТАХ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХИМИ, БОЛОВСРУУЛАЛТ БА ЭКОЛОГИЙН АСУУДЛУУД” СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛНО.

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ”-ИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ТЭТГЭЛЭГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Зарлал

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Хятадын шилдэг номын худалдаа, захиалга явагдаж байна

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Startup Weekend

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Design Thinking

Нийтэлсэн: 2015-09-18 00:00:00

Физикийн хичээлийн нээлттэй өдөрлөг-2015

Нийтэлсэн: 2015-10-01 00:00:00

“AspenPlus” загварчлалын програмын ахисан түвшний сургалт

Нийтэлсэн: 2017-11-21 00:00:00

Та бүхэндээ "Багш нарын баяр"-ын өдрийн мэнд дэвшүүлье!

Нийтэлсэн: 2020-10-05 00:00:00

Дээд боловсролын “MJEED 1000 инженер” хамтарсан судалгааны төслийн хүрээнд уригдан ирсэн зочин судлаач, Японы Нийгата их сургуулийн хими, химийн инженерчлэлийн салбарын дэд профессор, докторNaoki Kano-ын ажлын тайлан

Нийтэлсэн: 2017-10-02 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт IT баг.