Үл эвдэх сорил (ҮЭС)-ын дэвшилтэт аргуудыг боловсруулах, ашиглах үндэсний хөтөлбөрүүдийг уялдуулах” хурал амжилттай боллоо.
delger
Индонез улсын Жакарта хотод 2023 оны 08 сарын 21-25 өдрүүдэд зохион байгуулагдсанҮл эвдэх сорил (ҮЭС)-ын дэвшилтэт аргуудыг боловсруулах, ашиглах үндэсний 
хөтөлбөрүүдийг уялдуулах сэдэвт уулзалт, хуралд RAS1029 төслийн үндэсний зохицуулагч, 
ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн ахлах багш Ц. Байгальмаа оролцов.
Уулзалтаар гишүүн орнуудын Үл эвдэх сорилын өнөөгийн байдал цаашид хэрэгжүүлэх 
ажлыг хэлэлцэж RAS1029 төслийн хэрэгжих хугацааны төлөвлөгөөг баталсан.

Энэхүү RAS1029 төсөл нь ҮЭС-ын дэвшилтэт аргын техник, технологийг иргэний барилга байгууламжийн салбарт нэвтрүүлэхийн тулд олон улсын ISO 9712 стандартын дагуу мэргэшсэн, чадавхитай боловсон хүчин бэлтгэхэд  дараах 3 чиглэлээр ажиллах зорилготой.

  • ҮЭС-ындэвшилтэт аргаар ажиллах мэргэжилтэнг бэлтгэх, чадавхжуулах
  • Иргэний барилга байгууламжийн салбарт ажиллах ҮЭС-ын мэргэжилтэнг бэлтгэх, чадавхжуулах
  • Композит материал шалгах тоон радиографийн аргыг нэвтрүүлэх