Танилцах аялал хийлээ.
delger

 Физикийн тэнхимийн  “Хэрэглээний физик” хөтөлбөрийн I ба  II курс,   Наношинжлэх ухаан инженерчлэл хөтөлбөрийн  I курс, Үйлдвэрлэлийн экологийн  инженер хөтөлбөрийн  III ба  IV курсын оюутнууд, багш нарын хамт  Дорноговь  аймагт орших Бадрах энержи ХХК -ны үйл ажиллагаатай танилцах  аялалд  2023 оны 09 сарын 25-30 -ны хооронд хоёр ээлжээр аялаад ирлээ.

Бадрах энержи ХХК нь ураны хайгуулын компани байхаас эхлэн уран баяжуулах туршилтын үйлдвэр ажиллуулах хүртэл олон жил хамтран ажиллаж оюутнуудаар танилцах дадлага хийлгэсээр ирсэн, танилцах аялалтай холбоотой бүх зардлыг тус компани хариуцдаг бөгөөд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уул уурхайн нөхөн сэргээлт явуулж говийн бүсийг цөлжилтөөс хамгаалах зорилгоор 5 сая мод тарих төслийг хэрэгжүүлж байна уг аялалын хугацаанд багш оюутнууд  100 гаруй улиас, хайлаас, говийн заг, хуайс зэрэг мод тарилаа.

 

        

 Танилцах аялалыг ФТ-ийн ахлах багш Б.Булгансайхан, Т.Энхтуяа нар зохион байгууллаа.