ЭЕШ-д бэлтгэх Математикийн хичээлийн сургалт үнэ төлбөргүй цахим хэлбэрээр 2024.04.22-05.01-ны өдрүүдэд 18:00-19:30 хичээллэнэ.
delger

ЭЕШ-д бэлтгэх Математикийн хичээлийн сургалт үнэ төлбөргүй цахим хэлбэрээр 2024.04.22-05.01-ны өдрүүдэд 18:00-19:30 хичээллэнэ.

Бүрmгэлийн холбоос:          https://forms.gle/1dd6zgJnaK66QEkp9

Хичээл орох линк:            https://meet.google.com/mtz-fimw-tma