ЭЕШ-д бэлтгэгчдэд зориулсан Химийн хичээлийн цахим, үнэгүй сургалтыг зохион байгуулж байна.
delger

ЛИНК: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url