Н.Насанбат

ОВОГ НЭР:  Намсрай овогтой Насанбат

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛ:  Доктор (Ph.D)

АЛБАН ТУШААЛ: Ахлах багш

МЭРГЭЖИЛ: Физикч

 

БОЛОВСРОЛ

 • Дээд

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

 • 1994 онд Монгол Улсын Их Сургууль 
 • 1996 онд ШУТИС
 • 2006 онд Японын Ямагатагийн Их Сургууль

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

 • 1996 өнөөг хүртэл ШУТИС-ийн физикийн тэнхимд

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛ

 • S.PH101 Физик-1
 • S.PH102 Физик-2
 • PH730 Инженерийн хэрэглээний программ I
 • PH817 Инженерийн хэрэглээний программ II

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ

 • Физик загварчлал
 • Органик бодисын оптик чанарын судалгаа

НОМ СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 • Сурах бичиг- 4
 • Гарын авлага- 12
 • Орчуулгын бүтээл- 1

БАТЛУУЛСАН ШИНЭ БҮТЭЭЛ, ПАТЕНТ

 • Зохиогчийн эрх - 1

УДИРДСАН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

 • Бакалавр- 7
 • Магистр – 1
 • Доктор- 1

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 • Олон улсад - 5

 

Холбоо барих хаяг:

Утас: 324590-2405

Өрөө:  1-424

e-mail: nasanbat@yahoo.com

web: www.physics-software.com, www.soniuch.net

Холбоотой цэсүүд