ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс Photoshop-ын сургалт зохион байгуулна.

        ХШУС-ийн Физикийн тэнхимээс Photoshop программын төлбөргүй сургалтыг ХШУС-ийн нийт багш нарт зориулан явуулах гэж байгаа тул багш, сургалтын мастер болон хичээлийн туслах ажилтанууд өргөнөөр оролцоно уу.